Zpracování osobních údajů

Internetový obchod jemasport.cz (dále jen “eshop”) patří pod společnost JEMA CZ s.r.o. se sídlem na ulici Česká 2908/10a, Ostrava 700 30 a identifikačním číslem 29398550, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38888 (dále jen “společnost”) a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Nejčastější údaje, které nám návštěvníci předávají jsou údaje, získané skrze objednávkový formulář.

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a Váš kontakt na sociálních sítích;
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 5. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
 6. Kamerové systémy na našich provozovnách, Na pobočkách máme kamerový systém, jehož provozovatelem je společnost JEMA CZ s.r.o. se sídlem na ulici Česká 2908/10a, Ostrava 700 30 a identifikačním číslem 29398550. Záznam z kamer je ukládán a slouží především jako prevence a jako případný podklad pro objasňování protiprávní činnosti. Záznamy ukládáme standardně po 30dní, poté se mažou. Pokud se ze záznamu stává důkazní materiál, například pro objasnění nějaké události, záznam bude smazán po skončení řízení, kterého je tento záznam součástí.

 

JAK DATA VYUŽÍVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

 • Marketingová činnost:
  E-mail marketing:
  e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo nám napíšete na email info@jemasport.cz. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

  Telemarketing: marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našeho zboží a služeb, a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho tel. čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

  Marketingové soutěže
  : v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

 • Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

 

KOMU DATA PŘEDÁVÁME?

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro naše interní potřeby a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů. Jde o tyto případy:

Ověřeno zákazníky

 • Využíváme službu pro sbírání spokojenosti zákazníků s nákupem u nás. Tuto službu zajišťuje společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727

Zákaznická podpora

 • Pro zlepšení efektivity zákaznické podpory, využíváme službu Smartsupp společnosti Smartsupp.com, s.r.o.

Dopravci:

 • Česká pošta s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4,
 • PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, 251 01 Říčany – Jažlovice,
 • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy

 

KDE DATA UCHOVÁVÁME?

Data jsou uchovávána na zabezpečených serverech společnosti iPodnik cloud s.r.o. se sídlem Jiráskova 306, 252 25 Jinočany. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

 

JAKÉ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme
Máte právo po nás žádat seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tento seznam Vám můžeme vygenerovat po řádném ověření vaší totožnosti. Pokud o něj máte zájem, zašlete váš požadavek na e-mailovou adresu info@jemasport.cz

Právo na opravu osobních údajů
Pokud zjistíte, že evidujeme o vás osobní údaje, které nejsou správně, máte právo po nás žádat opravu. Budeme za tyto podněty velice rádi a rádi vám je opravíme v co nejkratším čase. Opět nás stačí kontaktovat na e-mail info@jemasport.cz

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
Máte právo požádat o vymazání všech osobních informací, které o vás zpracováváme, vyjma těch, jejichž uchování nám nařizuje zákon, nebo tyto informace slouží k plnění dosud neuzavřené kupní smlouvy a bez těchto dat bychom nebyli schopni úspěšného uzavření docílit. O výmaz osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mail info@jemasport.cz

Právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů
Pokud máte pocit, že některé osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete proti tomuto jednání vznést námitku. Některé údaje zpracováváme v rámci našeho oprávněného zájmu a rádi vám tyto důvody upřesníme, stačí nám napsat na e-mail info@jemasport.cz a upřesnit jaké nasbírané údaje po nás žádáte obhájit.

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení
V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete jejich zasílání zamezit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního sdělení, nebo upravením odběru ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na našich webových stránkách.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
V případě, že od Vás v rámci našich speciálních akcí budeme chtít Vás souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas vzít zpět, a to kdykoliv, i bez udání důvodů. Souhlas můžete vzít zpět buď způsobem přesněji popsaným v pravidlech spotřebitelské soutěže, nebo vždy zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@jemasport.cz

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na naše Centrum zákaznické péče. Pokud by Vám snad naši kolegové nepomohli, máte samozřejmě právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

 

Cookies

Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory, které vzniknou navštívením každé webové stránky, a jsou ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Používáme několik typů cookies:

 • Primární - Jde o technická a funkční cookies, která umožňují správné fungování našich stránek a pokročilých funkcí. Umožňují vám přihlásit se, přidat zboží do košíku, dokončit objednávku a další podobné základní funkce.
 • Analitické - Jde o anonymizovaná cookies, která nám slouží ke statistickým účelům, díky kterým můžeme vylepšovat naše stránky a dělat je pro vás přístupnější, pohodlnější a můžeme se zaměřovat na ty části stránek, které vás nejvíce zajímají a které využíváte. Tyto data nelze spojit s vašimi osobními údaji ani s žádnou konkrétní osobou.
 • Marketingové - Jde o cookies, která nám umožňují lépe na vás zacílit naši reklamu i na jiných stránkách, kde věříme, že je to pro vás relevantní.

Možnosti omezení cookies
Pokud byste měli zájem omezit využívání těchto souborů, můžete zvolit anonymní režim, který nabízí všechny běžné webové prohlížeče (Google Chrome, Safari, Opera, Firefox). Tento anonymní režim nezabrání používání cookies, ale lépe je anonymizuje a během prohlížení se neukládá automaticky historie navštívených stránek. Druhá možnost je cookies v prohlížeči kompletně vypnout. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

 

Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz